rscn0908

Nasi partnerzy

Śruty cięte

Producentem wszystkich n.w. śrutów jest niemiecka firma Krampeharex.

Oferujemy śruty cięte cylindryczne przeznaczone do czyszczenia powierzchni w tym śruty stalowe , stalowe nierdzewne , cynkowe i aluminiowe.

Osobną grupę śrutów ciętych stanowią śruty stalowe arondowane. Są one przeznaczone do utwardzania powierzchniowego ( kulowanie , shot peening ) i używane m.in . w przemyśle samochodowym, lotniczym , budowy maszyn i pojazdów. Oferowane w trzech stopniach zaokrąglenia :

G1- przytępione krawędzie

G2- lekko zaokrąglone

G3- zaokrąglone do postaci kuli.

Śruty te dostarczane są wg. norm DIN 8201-4 , VDFI 8001 , ISO 11124-5 , SAE J441 , AMS-S-13165 , AMS 2431-8 w następujących średnicach ziaren:

0,30 , 0,35 , 0,40 , 0,50 , 0,60 , 0,70 , 0,80 , 0,90 , 1,00 , 1,20 mm

Twardość obejmuje zakres 450 HV1 – 830 HV1 w pięciu klasach twardości .

Śrut dostarczany jest w 25 kg workach PP na palecie 1000 kg , beczkach metalowych po 800 kg lub big-bagach po 500 / 1000 kg.

Więcej na stronie: http://www.krampeharex.de

Janusz Chmiel: chmiel@metimpex.com.pl
Michał Chmiel : mchmiel@metimpex.com.pl