Bedienerbildschirm_SWS

Nasi partnerzy

Systemy firmy Saveway do różnych zastosowań

 

– SAVEWAY – pomiar zużycia wymurówki ogniotrwałej w piecach indukcyjnych tyglowych. System pozwala w ciągły sposób monitorować grubość wymurówki ogniotrwałej podczas pracy pieca. System wykrywa zarówno zużycie wymurówki jak i drobne penetracje metalu.

– SAVELINE – pomiar zużycia wymurówki induktora w piecach indukcyjnych kanałowych

– SAVEDRY – pomiar wilgoci pozostałej w wyłożeniu ogniotrwałym w piecach łukowych, kadziach

– SAVESEARCH – monitoring izolacji cewka – jarzmo, oddzielnie dla każdego jarzma

– OPTISAVE F i OPTISAVE G – dokładny pomiar temperatury do 650C

 

201609_G4T_SV+MU+SW

 

 
 
Sebastian Szafraniec: szafraniec@metimpex.com.pl