Nasi partnerzy

Koagulator żużla

Surowy perlit jest skałą pochodzenia wulkanicznego. Z chemicznego punktu widzenia jest to krzemian aluminium zawierający aż ok. 70% dwutlenku krzemu. W technice odlewniczej zmielony perlit stosowany jest jako koagulator żużla. Po dodaniu do płynnego żużla na powierzchni kąpieli metalowej powoduje jego związanie do konsystencji łatwej do usunięcia. Zapobiega to niepożądanym zanieczyszczeniom metalu i ewentualnym wtrąceniom żużla w strukturę odlewu.
Oferujemy następujące produkty z tej grupy:

  • Rohperlit mittel o ziarnistości 0,5 – 0,8 mm
  • Rohperlit grob o ziarnistości 0,8 – 2,5 mm

Są one dostarczane w workach papierowych a 25 kg na palecie 1,05 t

  • Rohperlit Superlit 100 – 150 dostarczany w big bagach 1 t na palecie

Chętnie udostępnimy próbki wybranych materiałów do testów produkcyjnych.

Strona internetowa LB Perlit: http://www.lbkperlit.sk/

Marta Pietrzykowska: pietrzykowska@metimpex.com.pl
Kamil Bobek: bobek@metimpex.com.pl
Andrzej Kozik: kozik@metimpex.com.pl
Janusz Chmiel: chmiel@metimpex.com.pl