spc-2-s

Nasi partnerzy

Automatyczna regulacja wilgotności masy formerskiej

W zakresie procesu przygotowania masy formierskiej od momentu wybicia odlewów do momentu formowania oferujemy sprawdzone od wielu lat w odlewniach całego świata rozwiązania niemieckiej firmy Sensor Control (dawniej Lippke).

Poprzez zastosowanie w obrębie tego procesu różnego rodzaju sensorów

głównie wilgotności i temperatury, regulatorów, dozowników i urządzeń kontrolujących parametry masy na końcowym etapie – uzyskana zostaje optymalna i powtarzalna jakość masy formierskiej.

Co ważne – urządzenia te mogą być montowane w nowych jak również w istniejących stacjach przerobu mas. W przypadku póżniejszej wymiany któregoś z agregatów stacji – urządzenia Sensor Control mogą być bez trudu zamontowane w nowym urządzeniu.

Oferta jest tak skonfigurowana ,że pozwala na inwestycje etapami , jednakże już po pierwszym etapie pozwala na uzyskanie wyrażnego polepszenia jakości masy formierskiej.

ffff2

Strona internetowa Sensor Control: http://sensor-control.de/

Janusz Chmiel: chmiel@metimpex.com.pl